FOTO00
 
 

Biblioteca Central Comarcal Marceli Domingo de Tortosa

situació
carrer de la Mercè

promotor
Ajuntament de Tortosa

arquitectura
Ramon Valls i Ortiz

superfície
2.175,25 m² edificació

PEM instal·lacions
453.017,41

data projecte 2004

direcció d’obra 2006

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05
FOTO06 FOTO07 FOTO08 FOTO09 FOTO10