FOTO00
 
 

Biblioteca Singuerlin de Santa Coloma de Gramanet

situació
Plaça Sagrada Família

promotor
Diputació de Barcelona

arquitectura
Taller 9s Arquitectes
Oriol Cusidó i Garí
Irene Marzo i Llovet


superfície
2.350 m²

PEM instal·lacions
649.060.94 €

data projecte 2007

direcció d’obra 2010

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05
FOTO06 FOTO07 FOTO08 FOTO09 FOTO10