FOTO00
 
 

(CEIP) Centre d'Ensenyament Infantil i Primaria Ferrer i Guardia a Granollers

promotor
GISA Generalitat de Catalunya

arquitectura
Jordi Badia

superfície
00.000 m² edificació
00.000 m² urbanització

PEM 00.000.000 €

data projecte 2004

direcció d’obra 2006

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05
FOTO06 FOTO07 FOTO08 FOTO09 FOTO10