FOTO00
 
 

(CEIP) Centre d'Ensenyament Infantil i Primaria Pompeu Fabra a Barcelona

promotor
GISA Departament d'Ensenyament

arquitectura
Isabel Pascual, Bernard Fernández, Estela Camprubí

superfície
2.225 m² edificació

PEM 00.000.000 €

data projecte 2001

direcció d’obra 0000

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05