FOTO00
 
 

(CEIP) Centre d'Ensenyament Infantil i Primaria La Flama de Manresa

promotor
Ajuntament de Manresa

arquitectura
BAAS arquitectura, SLP

superfície
00.000 m² edificació
00.000 m² urbanització

PEM 00.000.000 €

data projecte 2008

direcció d’obra 2000

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05