FOTO00
 
 

GEOMATICA Centre de Recerca de Castelldefels

situació
Parc Mediterrani de la Tecnologia

promotor
Consorci Institud de Geomàtica
Generalitat de Catalunya

Departament d'Universitats

arquitectura
Xavier Farré
Josep Benedito

Estructura
Manel Arquijo


superfície
3.503,10 m² edificació

PEM instal·lacions
541.199,23 €

data projecte 1996-1999

direcció d’obra 1999

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05
FOTO06 FOTO07 FOTO08 FOTO09 FOTO10