FOTO00
 
 

IN3 Centre de Recerca de Castelldefels

promotor
Universitat Oberta de Catalunya
Departament d'innovació,
Universitats i Empresa

arquitectura
Xavier Farré Riba

arquitecte tècnic
Miquel Milian Barreda

superfície
3.654,00 m² edificació


PEM instal·lacions
1.252.679,20 €

data projecte 2002

direcció d’obra 2002-2003

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05
FOTO06 FOTO07 FOTO08 FOTO09 FOTO10