FOTO00
 
 

Convent de Sant Francesc de Terrassa

promotor
Fundació Sant Llàtzer Hospital

arquitectura
Bernat Fernàndez i Navarro, Isabel Pascual Pellicer, Estela Camprubi Amat

superfície
00.000 m² edificació
00.000 m² urbanització

PEM 00.000.000 €

data projecte 2001

direcció d’obra 2000-2000

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05