FOTO00
 
 

Seu de les Delegacions de les Terres de l'Ebre de Tortosa

Situació
carrer Montcada

promotor
Generalitat de Catalunya

arquitectura
XXXXXXXXXXXXXXX

superfície
00.000 m² edificació
00.000 m² urbanització

PEM 00.000.000 €

data projecte 2000-2000

direcció d’obra 2000-2000

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05