FOTO00
 
 

Hospital Juan XXIII de Tarragona

situació
Dr. Mallafré Guach

promotor
Servei Català de la Salut

arquitectura
Isabel Pascual i Pellicer
Bernat Fernàndez i Navarro

superfície
538,44 m² edificació

PEM 476.857,48 €

data projecte 2000

direcció d’obra 2002

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05
FOTO06 FOTO07 FOTO08 FOTO09 FOTO10