FOTO00
 
 

Grand Hotel Central de Barcelona

situació
Via Laietana, 30

promotor
Arkel, SL

arquitectura
TMA arquitectura, SLP

superfície
8.214 m² edificació

PEM 2.053.301,88

data projecte 2005

direcció d’obra 2009

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05
FOTO06 FOTO07 FOTO08 FOTO09 FOTO10