FOTO00
 
 

Oficines del CAC Consell d'Audiovisuals de Catalunya a Barcelona

promotor
Consorci de la Zona Franca

arquitectura
Àrea d'Arquitectura del Consorci de la Zona
Franca Jaume de Oleza
Marta Casas


superfície
6.168,22 m² edificació

PEM 1.357.150,01 €

data projecte 2009

direcció d’obra 2010

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05
FOTO06 FOTO07 FOTO08 FOTO09 FOTO10