FOTO00
 
 

Viver d'Empresses a Tortosa

situació
Poligón

promotor
Ajuntament de Tortosa

arquitectura
Xavier Gilabert i Dolors Fores

superfície
XXXXXXXX m² edificació

PEM instal·lacions
XXXXXXXX

data projecte 2000

direcció d’obra 2000

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05
FOTO06 FOTO07 FOTO08 FOTO09 FOTO10