FOTO00
 
 

Telematica

situació
Parc Mediterrani de la Tecnología

promotor
UPC Generalitat de Catalunya

arquitectura
Josep Benedito
Agustí Mateos


superfície
12.198,93 m² edificació

PEM 2.514.767,31 €

data projecte 1999

direcció d’obra 2001

 

 

 

    FOTO01 FOTO02 FOTO03 FOTO04 FOTO05
FOTO06 FOTO07 FOTO08 FOTO09 FOTO10